Uredništvo (*)
      Smrt zadarskog nadbiskupa msgra. Garkovića.

(Veliki Rat, 1882 ― Zadar, 26. V. 1968).


* Garković, Mate

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 4. Nekrolozi. - 540-541.
Nekrolozi