Uredništvo (*)
      Smrt svećenika don Andrije Oštrića.

(Pag, 30. XI. 1933 ― Córdoba, 24. VII. 1989).


* Oštrić, Andrija

U: Hrvatska revija. 39 (1989) 3. Nekrolozi. - 634.
Nekrolozi