Uredništvo (*)
      Smrt dominikanca o. Zv. Bradašića.

(Ložišća, 8. I. 1923 ― Seine-Port kraj Pariza, 19. IV. 1989).


* Bradašić, Zvonimir

U: Hrvatska revija. 39 (1989) 3. Nekrolozi. - 633-634.
Nekrolozi