Jareb, Jere
      Stjepan Radić predlaže konfederaciju 1922.

* Radić, Stjepan (političar) * Habsburg, Karlo I. , str. 520 * Spaho, Mehmed , str. 523 * Maglajlić, Ibrahim , str. 523
* Hrvatska seljačka stranka (HSS ; Zagreb ; 1904) -- politički program -- konfederacija -- 1922. * Hrvatska seljačka stranka (HSS ; Zagreb ; 1904) -- Muslimani, str. 523 * Božićnica, hrvatski republikanski seljački kalendar za prostu godinu 1923 (Zagreb ; 1922) -- Dodatak programu HRSS -- 1922.
* Jugoslavija -- konfederalizam -- prijedlog -- 1922. * Hrvatski blok (1921), str. 519

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 4. Dokumenti. - 518-524.
Dokumenti