Uredništvo (*)
      Smrtni ostaci Svetozara Pribićevića

* Pribićević, Svetozar

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 4. Politički vidici. - 508.
Politički vidici