Markus, Zlatko
      Sadašnji trenutak Crkve u Hrvatskoj

* Casaroli, Agostino * Šegvić, Petar , str. 216-220 * Šagi Bunić, Tomislav , str. 218, 220, 221, 224 * Kuharić, Franjo , str. 217, 218 * Franić, Frane , str. 216, 218, 219 * Čekada, Čedomil , str. 222 * Chardin, Teilhard de , str. 222-223
* Katolička crkva u Hrvata -- jugoslavensko-vatikanski odnosi -- 1970-1975. * jugoslavensko-vatikanski odnosi -- politika -- 1970-1975.

U: Hrvatska revija. 25 (1975) 2. Eseji i različiti članci. - 216-225.
Eseji i različiti članci