Znidarčić, Lav
      Smrt Vladimira Frajtića / Prisutnik

* Frajtić, Vladimir * Bernardić, Ivan * Balen, Šime
* politički zatvorenici -- Jugoslavija -- 1928-1960.
* Jugoslavija -- politički zatvorenici

U: Hrvatska revija. 39 (1989) 3. Politički vidici. - 606-607.
Politički vidici