Uredništvo (*)
      Stogodišnjice rođenja dvojice hrvatskih pjesnika

* Domjanić, Dragutin * Vidrić, Vladimir

U: Hrvatska revija. 24 (1974) 4. Kulturni pregled. - 532.
Kulturni pregled