Uredništvo (*)
      Spomen-ploča Dragu Gervaisu

* Gervais, Drago

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 3. Kulturni pregled. - 355.
Kulturni pregled