Babić, Ivan (pukovnik)
      Sa Slovencima u ratu godine 1941.

* Jugoslavija -- raspad -- Dravska divizijska oblast -- 1941. * Nezavisna Država Hrvatska (NDH) -- proglašenje

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 3. Eseji i različiti članci. - 326-344.
Eseji i različiti članci