Uredništvo (*)
      Sabor Radićeve iseljene Hrvatske

* Giunio Zorkin, Mladen
* Hrvatska seljačka stranka (HSS ; Zagreb ; 1904) -- Sabor Radićeve iseljene Hrvatske -- Calgary -- 1984.

U: Hrvatska revija. 34 (1984) 1. Politički vidici. - 150.
Politički vidici