Ban, Hrvoslav
      Sjećanja i dojmovi nad knjigom Ive Hühna

* Hühn, Ivo * Hühn, Julius * Szabo, Gjuro * Šenoa, Milan * Zasche, Ivan

Djelo kao predmet:
* Hühn, Ivo. Pustolovine Sebastijana Pikulice : tragikomična pripovijest iz zagrebačke i mozgovske prošlosti. Buenos Aires, 1982.


U: Hrvatska revija. 34 (1984) 1. Kulturni pregled. - 117-120.
Kulturni pregled