Nikolić, Vinko (*)
      Stogodišnjica smrti pjesnika Luke Botića

* Botić, Luka

U: Hrvatska revija. 13 (1963) 4. Kulturni pregled. - 569.
Kulturni pregled