Rađa, Tihomil
      Sastav Saveza komunista Jugoslavije po narodnostima

* Nikolić, Miloš
* Savez komunista Jugoslavije (SKJ) -- narodnosni sastav

Djelo kao predmet:
* Savez komunista Jugoslavije u uslovima samoupravljanja : zbornik tekstova / ur. Miloš Nikolić. Beograd, 1967.


U: Hrvatska revija. 18 (1968) 1. Politički vidici. - 117-119.
Politički vidici