Uredništvo (*)
      Spomenik Franu Supilu?

* Supilo, Frano
* Književni petak (Zagreb ; 1955) -- Frano Supilo -- 1967.

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 1. Kulturni pregled. - 83.
Kulturni pregled