Pinterović, Antun
      O hrvatskom grboslovlju : kritički osvrt na novo izdanje priručnika "Heraldika" B. Zmajića, Zagreb 1996.

Trojezično heraldičko nazivlje i shematski prikaz, str. 462.


* Zmajić, Bartol
* hrvatsko grboslovlje -- povijest * hrvatsko grboslovlje -- simbolika

Djelo kao predmet:
* Zmajić, Bartol. Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja. Zagreb, 1996.


U: Hrvatska revija. 46 (1996) 3-4. Eseji i različiti članci. - 460-468.
Eseji i različiti članci