Milenić, Žarko
      Stipo Šošić, "Do pakla i natrag", U pravi trenutak, Đakovo 1994.

* Šošić, Stipo
* Jugoslavenska narodna armija (JNA) -- logori -- koncentracijski -- BiH -- 1992.
* logori -- koncentracijski -- Keraterm -- 1992. * logori -- koncentracijski -- Omarska -- 1992. * logori -- koncentracijski -- Manjača -- 1992.
* Bosna i Hercegovina -- logori -- koncentracijski -- 1992. * Keraterm -- koncentracijski logor * Manjača -- koncentracijski logor * Omarska -- koncentracijski logor

Djelo kao predmet:
* Šošić, Stipo. Do pakla i natrag : u logorima strave i užasa ― Keraterm, Omarska, Manjača. Đakovo, 1994.


U: Hrvatska revija. 46 (1996) 2. Kulturni pregled. Knjige i časopisi. - 396-397.
Kulturni pregled. Knjige i časopisi