Nikolić, Vinko
      Smrt slovenskog književnika: Dr. Tine Debeljak.

(Škofja Loka, 27. IV. 1903 ― Buenos Aires, 20. II. 1989).


* Debeljak, Tine
* Meddobje (Buenos Aires ; 1954) -- urednici * Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires ; 1954) -- urednici * Svobodna Slovenija (Buenos Aires ; 1942) -- urednici

U: Hrvatska revija. 39 (1989) 2. Nekrolozi. - 402-403.
Nekrolozi