Prpić, Jure (povjesničar)
      Smrt hrvatskog slikara Maksimilijana Vanke.

(Zagreb, 11. XI. 1890 ― Puerto Vallarta, Meksiko, 2. II. 1963).


* Vanka, Maksimilijan

U: Hrvatska revija. 13 (1963) 1. Nekrolozi. - 115-117.
Nekrolozi