Bajurin, Jozo
      Slikarska izložba arhitekta Tomislava Gabrića

* Gabrić, Tomislav
* izložbe -- Gabrić, Tomislav -- Los Angeles -- 1983.

U: Hrvatska revija. 33 (1983) 2. Kulturni pregled. - 336-337.
Kulturni pregled