Nikolić, Vinko
      Smrt svećenika vlč. Gjure Balokovića / Vn.―.

(Betzenweiler, 5. IX. 1967).


* Baloković, Đuro

U: Hrvatska revija. 17 (1967) 3-4. Nekrolozi. - 402.
Nekrolozi