Rađa, Tihomil
      Srpska pravoslavna crkva "anatemiše"

* Dositej, mak. arhiepiskop
* Makedonska pravoslavna crkva -- autokefalnost -- proglašenje -- Ohrid -- 1967. * Srpska pravoslavna crkva -- Makedonska pravoslavna crkva * autokefalnost -- Makedonska pravoslavna crkva -- proglašenje -- Ohrid -- 1967.

U: Hrvatska revija. 17 (1967) 3-4. Politički vidici. - 388-389.
Politički vidici