Nikolić, Vinko (*)
      Strah pred emigracijom

* Todorović, Mijalko
* Hrvati u iseljeništvu -- policijski nadzor -- 1967.

U: Hrvatska revija. 17 (1967) 3-4. Politički vidici. - 371.
Politički vidici