Vuković, Milan
      Sudski politički procesi u službi protuhrvatske politike (3).

Članak u pet nastavaka: HR (1991, 3-4, str. 360-364; 1992, 3-4, str. 371-378; 1995, 3, str. 230-237; 1995, 4, str. 479-493; 1996, 3-4, str. 489-504).


* Šćurić, Josip * Pribićević, Adam * Pribićević, Valerijan
* politički sudski procesi -- Hrvatska -- 1974. * ćirilica -- politički sudski procesi -- Hrvatska -- 1974. * politički sudski procesi -- Hrvatska -- velikosrpski ekspanzionizam -- 1908.
* Hrvatska -- politički sudski procesi -- 1974.

U: Hrvatska revija. 45 (1995) 3. Eseji i različiti članci. - 230-237.
Eseji i različiti članci