Uredništvo (*)
      Stopedeseti broj "Hrvatske revije"

* Hrvatska revija (Buenos Aires ; 1951; Pariz ; München-Barcelona ; Zagreb) -- 150. broj

U: Hrvatska revija. 38 (1988) 2. Uredništvo HR. - 396.
Uredništvo HR