Uredništvo (*)
      Suradnja jugoslavenske i zapadnonjemačke policije

* jugoslavensko-njemački odnosi -- policijska suradnja -- 1983.

U: Hrvatska revija. 33 (1983) 1. Politički vidici. - 134.
Politički vidici