Tijan, Pavao
      Smanjuje se broj vojničkih zvanja

* vojništvo -- zvanja -- Jugoslavija
* Jugoslavija -- vojništvo

U: Hrvatska revija. 33 (1983) 1. Kulturni pregled. Pabirci sa stranica zagrebačkih novina. - 112.
Pabirci sa stranica zagrebačkih novina