Tijan, Pavao
      Sveučilišta u Jugoslaviji

* školstvo -- Jugoslavija -- sveučilišta -- broj -- 1982. * Jugoslavija -- školstvo -- sveučilišta -- 1982.

U: Hrvatska revija. 33 (1983) 1. Kulturni pregled. Pabirci sa stranica zagrebačkih novina. - 111.
Pabirci sa stranica zagrebačkih novina