Tijan, Pavao
      Sudbina Kršinićeve ostavštine

* Kršinić, Frano

U: Hrvatska revija. 33 (1983) 1. Kulturni pregled. Pabirci sa stranica zagrebačkih novina. - 110.
Pabirci sa stranica zagrebačkih novina