Danolić, Josip
      Slika suvremenog hrvatskog književnog jezika : Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, drugo, dopunjeno izdanje, Novi Liber, Zagreb 1994.

* Anić, Vladimir
* Novi Liber (Zagreb) -- izdanja -- 1994.
* hrvatska leksikografija -- rječnici -- hrvatski jezik * hrvatski jezik -- rječnici

Djelo kao predmet:
* Anić, Vladimir. Rječnik hrvatskoga jezika. 2. dop. izd. Zagreb, 1994.


U: Hrvatska revija. 45 (1995) 1-2. Kulturni pregled. Knjige i časopisi. - 130-134.
Kulturni pregled. Knjige i časopisi