Bošnjak, Mladen
      Sjećanje na Tina Ujevića : uz prvo objavljivanje njegove pjesme "Mokrina jasnih jutara"

* Ujević, Tin

U: Hrvatska revija. 24 (1974) 2. Kulturni pregled. - 212-214.
Kulturni pregled