Mesić, Tomislav
      Smrt hrvatskog kipara Pavla Kufrina.

(Konjščina, 1886 ― Chicago).


* Kufrin, Pavao

U: Hrvatska revija. 24 (1974) 2. Nekrolozi. - 286-287.
Nekrolozi