Uredništvo
      Smrt dra Andrije Artukovića : Klobuk, Hrvatska, 19. studenoga 1899 ― Zagreb, 16. siječnja 1988.

Ispravak: HR (1988, 2, str. 387).


* Artuković, Andrija

U: Hrvatska revija. 38 (1988) 1. Eseji i različiti članci. - 12-15.
Eseji i različiti članci