Danolić, Josip
      S. Marija od Presvetog Srca (Anka Petričević), "Dosegnuh svoj sjaj", Symposion, Split 1994.

* Petričević, Anka
* Symposion (Split) -- izdanja -- 1994.

Djelo kao predmet:
* Petričević, Anka. Dosegnuh svoj Sjaj. Split, 1994.


U: Hrvatska revija. 44 (1994) 4. Kulturni pregled. Knjige i časopisi. - 713-715.
Kulturni pregled. Knjige i časopisi