Kordić, Lucijan
      Smrt u logoru : Ivi Mašini posvećeno

* Mašina, Ivo

U: Hrvatska revija. 12 (1962) 1-2. Pjesme. - 55.
Pjesme