Uredništvo (*)
      Srbi o Mačekovu članku

* Maček, Vladko
* Glas kanadskih Srba (Windsor ; 1937) -- croatica -- 1961.

U: Hrvatska revija. 11 (1961) 4. Hrvatska revija. - 477.
Hrvatska revija