Sastanci Saveza Bošnjaka i Saveza Oslobođenje.

Službena obavijest iz uredništva Naše reči (1987, br. 385, str. 3).


* Zulfikarpašić, Adil * Salihbegović, Nedim * Balić, Smail * Velagić, Teufik * Velić, Besim * Serdarević, Izet * Tuzlić, Mustafa * Livnjak, Halid * Stajić, Miodrag * Bojanić, Mrgud * Jovanović, Vojislav J. * Tošić, Desimir * Kočović, Bogoljub * Petrović, Nenad * Petrović, Aleksandar M. * Kojčinović, Mihailo
* Savez Bošnjaka (London) -- jugoslavenska država -- 1987. * Savez Oslobođenje (London) -- jugoslavenska država -- 1987.

U: Hrvatska revija. 37 (1987) 3. Politički vidici. - 596.
Politički vidici