Uredništvo (*)
      Spomenik pjesniku Kranjčeviću

* Kranjčević, Silvije Strahimir

U: Hrvatska revija. 11 (1961) 4. Kulturni pregled. - 449.
Kulturni pregled