Kreković, Kristijan
      Svirači iz Anda (Peru)


U: Hrvatska revija. 7 (1957) 1. Likovni prilozi, crteži i vinjete. - 48-2.
Likovni prilozi, crteži i vinjete