Lacković Croata, Ivan
      Sprovod u hrvatskom selu (crtež)


U: Hrvatska revija. 32 (1982) 3. Likovni prilozi, crteži i vinjete. - 443.
Likovni prilozi, crteži i vinjete