Nikolić, Vinko (*)
      Smrt vlč. Mihaela Jurića.

(1884 ― Salzburg, 29. I. 1961).


* Jurić, Mihael

U: Hrvatska revija. 11 (1961) 3. Obavijesti o smrti. - 314.
Obavijesti o smrti