Donat, Branimir
      Suprotiva Antuna Bonifačića

* Bonifačić, Antun * Lorković, Blaž (političar) * Lorković, Mladen * Lorković, Melita * Lorković, Radoslav * Lorković, Hrvoje * Debelić, Šime * Koestler, Arthur * Kołakowski, Leszek * Orwell, George
* politički sudski procesi -- Hrvatska -- 1947. * titoizam -- politički sudski procesi * staljinizam -- politički sudski procesi

Djelo kao predmet:
* BONIFAČIĆ, Antun. Bit ćete kao bogovi : roman; Neka bude svjetlost : novela. Buenos Aires, 1950.


U: Hrvatska revija. 44 (1994) 4. Eseji i različiti članci. - 570-580.
Eseji i različiti članci