Tijan, Pavao
      Smrt hrvatskog pjesnika Nikole Šopa.

(Jajce, 19. VIII. 1904 ― Zagreb, 2. I. 1982).


* Šop, Nikola

U: Hrvatska revija. 32 (1982) 2. Nekrolozi. - 355-356.
Nekrolozi