Tijan, Pavao
      Smrt Bogoljuba Jeftića

* Jevtić, Bogoljub

U: Hrvatska revija. 11 (1961) 1-2. Politički vidici. - 159-160.
Politički vidici