Bogdan, Ivo
      Srpska politika genocidija : dr. Ivo Omrčanin, "Istina o Draži Mihailoviću"

* Omrčanin, Ivo * Mihailović, Dragoljub (Draža)
* četnici -- Drugi svjetski rat * srpska politika -- genocid * genocid -- srpska politika * Drugi svjetski rat (1939-1945) -- četnici

Djelo kao predmet:
* Omrčanin, Ivo. Istina o Draži Mihailoviću. München ; New York, 1957.


U: Hrvatska revija. 11 (1961) 1-2. Politički vidici. - 156-158.
Politički vidici