Tijan, Pavao (*)
      Stogodišnjica sjedinjenja Vojne krajine s banskom Hrvatskom

* Moačanin, Fedor * Valentić, Mirko
* Vojna krajina -- banska Hrvatska -- sjedinjenje -- 1881. * banska Hrvatska -- Vojna krajina -- sjedinjenje -- 1881.

Djelo kao predmet:
* Valentić, Mirko. Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom : 1849-1881. Zagreb, 1981.


U: Hrvatska revija. 32 (1982) 1. Kulturni pregled. Bilješke iz Hrvatske s područja kulture. - 132.
Bilješke iz Hrvatske s područja kulture