Uredništvo
      Smrt kardinala Franje Šepera : rođen u Osijeku, 2. listopada 1905., umro u Rimu, 30. prosinca 1981.

Urednička napomena, str. 4.


* Šeper, Franjo

U: Hrvatska revija. 32 (1982) 1. Eseji i različiti članci. - 3-4.
Eseji i različiti članci