Uredništvo (*)
      Sitne podvale "demokratske" Naše reči

* Naša reč (London ; 1948) -- Hrvatska revija -- 1972.

U: Hrvatska revija. 23 (1973) 2. Odjeci. - 330.
Odjeci