Nikolić, Vinko
      Smrt književnika Miroslava Vaupotića / Vn.―.

(Petrovaradin, 22. X. 1925 ― Zagreb, 12. VI. 1981).


* Vaupotić, Miroslav

U: Hrvatska revija. 31 (1981) 4. Nekrolozi. - 804-805.
Nekrolozi