Uvodić, Anđeo
      Splitske lude maškare smo mi (karikatura)


U: Hrvatska revija. 5 (1955) 4. Likovni prilozi, crteži i vinjete. - 473.
Likovni prilozi, crteži i vinjete